• header
    STRONA ARCHIWALNA

Archiwum przetargów

ZP-1/2014 Realizacja projektu pn Tożsamość Dolnoślązaków - Unia Wielu Kultur

Dodano: 21.02.2014 12:52 Autor - Barbara Paruch

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (plik PDF)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik PDF)

ZP1/2012 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Remont bieżący budynku usługowego we Wrocławiu przy ul. Nankiera 8a

Dodano: 25.10.2013 15:31


Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

Przedmiar robót (plik PDF)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - STWOIR (plik PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SIWZ (plik PDF) (plik DOC)


Termin składania ofert: 2012-10-17

Dodano 2012-10-18: Wybór oferty (plik .jpg)

Dodano 2012-10-24: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik .jpg)

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna »