• header
    STRONA ARCHIWALNA

Przetargi

ZP-3/2019: Przetarg nieograniczony na usługę - Grupowy przewóz młodzieży z Wrocławia na Ukrainę i z powrotem w ramach akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 2019

Dodano: 14.06.2019 15:04 Autor - barbara.paruch@okis.pl

Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SIWZ (plik PDF) (plik DOC)

Termin składania ofert: 2019-06-24 godzina 10:00

Unieważnienie postępowania (plik PDF)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (plik PDF)ZP-2/2019: Przetarg nieograniczony na usługę - Grupowy przewóz młodzieży z Wrocławia na Ukrainę i z powrotem w ramach akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 2019

Dodano: 05.06.2019 17:06 Autor - barbara.paruch@okis.pl

Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SIWZ (plik PDF) (plik DOC)

Termin składania ofert: 2019-06-13 godzina 10:00

Unieważnienie postępowania (plik PDF)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (plik PDF)